Trụ bơm đôi điện tử KPL

Trụ bơm đôi điện tử KPL

Trụ bơm đôi điện tử KPL

Trụ bơm đôi điện tử KPL

Trụ bơm đôi điện tử KPL
Trụ bơm đôi điện tử KPL
slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7 slider8 slider9 slider10 slider11

Trụ bơm đôi điện tử

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Trụ bơm đôi điện tử KPL.

*  Đầu số KPL màn hình LCD.

* Guồng bơm, bầu lường Tatsuno mới 100%.

* Mô tơ Samwha mới 100%.

* Vỏ sơn tĩnh điện.

* Độ chính xác 0.3%.

* Lưu lượng 40L/P và 70 L/P.

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1541

Sản phẩm  khác